Toetused kirikule

Kui sul on soov toetada meie kogudust, et meie saaksime teenida Jõgeva linna ja valla inimesi Jumala Sõna ja sakramendiga, ning et ikka oleks meie kiriku uksed avatud ning soe kirik inimesi vastu võtmas, saad anda ka omapoolse panuse meie koguduse heaks.

Kõik Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on majanduslikult iseseisvad ja sõltumatud ning koguduste majanduselu sõltub väga otseselt annetajate lahkusest. Koguduse liikmeannetused, annetused talituste eest, annetused jumalateenistustelt ning sponsorannetused moodustavad ligi 70% meie koguduse käesoleva aasta eelarve sissetulekutest. Kuna annetuste summa on väga sõltuv annetajate lahkusest, siis kogu koguduse majanduslik suutlikus sõltubki headest inimestest, kes on valmis andma materiaalseid vahendeid koguduse heaks.Eriti raskeks kujunes majanduslik olukord sõpruskogudusest pärit lahke annetaja surma, kes toetas õpetajale palga maksmist.

Omapoolse annetuse
 (ka liikmeannetused) kogudusele saad teha:
Makse saaja: EELK JÕGEVA KOGUDUS
Konto: EE851010102027085006
Selgitus: Annetus koguduse heaks (või liikmeannetus - otstarbe saab märkida vastavalt soovile)

(Lisades selgituse lahtrisse ka oma isikukoodi, on sul võimalik tagasi saada riigilt tulumaks tehtud annetuse summalt.)Teine, uus arve on uue, torniga kiriku  ehituseks avatud annetuste kogumiseks   SEB pangas  

EE 601010220239609220  ja esimesed annetusedki laekunud

Suur tänu lahketele annetajatele!Jõgevale torniga kirik!

Mõnda aega juba on Jõgeval liikunud mõte luteri kirikule torniga kiriku ehitamisest.  Koguduse täiskogu pidamas nõu, et kujundada oma seisukoht. Enne koosolekut olime korraldanud ka väikese küsitluse Jõgeva linna elanike hulgas – mida nemad sellest arvavad. Küsitletud sai 50 inimest. 6 neist ei nõustunud vastama, 44-st vastajast 37 leidis, et linnale on kirikut vaja. Vaid 3 leidis, et vajadus puudub ja 4 ei osanud öelda. Küsimusele „kas Teie arvates hakkaks uues kirikus ka rohkem rahvast käima” vastas 22 inimest, et nende arvates küll. 2 arvas, et mitte ja ülejäänud ei osanud vastata. Küsisime ka, mida võiks uus kirik veel pakkuda peale jumalateenistuste ja talituste. 12 inimest nimetasid kontserte, pakuti välja veel tornikülastust, kunstinäitusi. Õige mitmel korral sooviti, et kirik oleks alati avatud ja seal võiks käia mõtisklemas. Tunti elavat huvi selle vastu, kas uude kirikusse planeeritakse ka laste- ja noortetööks vajalikud ruumid –üldse rõhutati selle töösuuna vajalikkust. Küsitlusest jäi silma, et inimesed, kellel olnud side meie kogudusega, leidsid, et tähtsam hoonest on inimesed seal ja see, millega tegeldakse. Aga nemadki leidsid, et võimaluse korral oleks kirik vajalik. Küsitlusest selgus, et Jõgeva inimesed ei ole senist kiriklat kirikuna omaks võtnud. Tihti kõlas mõte, et „olen ise seal titena käinud, oma lapsi sinna viinud, see on ja jääb mulle lastesõimeks.” Kuna koguduse liikmete vanus täna on üsna kõrge, otsustasime sel päeval tulevasi põlvkondi silmas pidades – oleme poolt! Loomulikult anname endale aru,kui raske ülesanne see on, aga ega me täna ei tea, mida tulevik too . Ehk on tulemas võimalusterohkemad ajad, siis on algus vähemalt tehtud.Torniga KIRIK


21.12.1992.a. toimus EELK Jõgeva koguduse avajumalateenistus Jõgeva kultuurimajas, kus teenistused ka edaspidi toimusid kuni oma kogudusemajja minekuni. Kogudus tähistab 21. detsembrit oma sünnipäevana. Kakskümmend kaks aastat on seega edukalt tegutsetud.

09.02.1997.a. koguduse nõukogu koosolekul arutati järjekordselt kiriku ehitamist Jõgevale. Kiriku ehitus oli kogu aeg olnud koguduse liikmete ja õpetaja mõte ja lootus. Õp. Markus Haameri eestvedamisel oli koostatud eskiisprojekt kiriku ehitamiseks Jõgeva linna Piiri parki. Oli kogutud ka raha välismaa sõprade abiga. Linn ei olnud valitud asukohaga nõus. Pakuti muid lahendusi mitmete tühjalt seisvate majade näol, mis aga ei sobinud kogudusele suuruse poolest. Kogudusel oli tagastamise ootel kunagi 1930 ndatel aastatel ühe taluniku poolt kiriku ehituseks kingitud 1 ha maad, mis nüüd asus Jõgeva linnas, mis vajas aga pikemaid tagastamise protseduure ja siis ei olnud ka veel täiesti kindel, kas see üldse õnnestub kogudusele tagastada  (1997.a. siiski maa tagastati). Suur osa koguduse liikmetest kahtles, kas üldse oleks mõtekas uut kirikut ehitada, sest tol ajal olemas olev summa – umbes 125 000 EEK oli liiga väike, projekteerimisest alustades oleks kujunenud ehituse maksumuseks orienteeruvalt 15 miljonit EEK. Osa koguduse liikmeid leidis, et võikski jääda teenistusi pidama kultuurimajas.
09.06.1997.a. sõlmiti ostu-müügi leping ja kogudus sai oma maja Jõgeva linnas Aia 7, mis vajas ümberehitust ja suurt remonti. (Maja üldpind 582 m2, kasulik pind 328 m2.) Kohe algasid ka läbirääkimised arhitekti ja ehitaja leidmiseks. Ning võimaluste otsimised ehituseks lisaraha saamiseks.
18.06.1997.a. saadi projekteerimistingimused linnavalitsuselt
29.08. 1997.a. saadi ehitusluba linnavalitsuselt
01.09.1997.a. akteeriti lammutustööd.
20.12.1997.a. valmis kogudusemaja saaliosa (130 inimesele).Valminud olid ka töö- ja abiruumid kogudusele
21.12.1997.a. toimus esimene jumalateenistus remonditud majas ja koguduse 5. aastapäeva tähistamine.
15.04.1998.a. valmis õpetaja korteri osa. Seega olid maja sisetööd valmis (esialgne valmimise tähtaeg oli 31.12.1998)
Kogudus on pidanud valminud maja oma kirikuks, ehkki sellel ei ole traditsiooniliselt torni ja paljude vanemate linnaelanike mälestuses on see ikka lasteia maja. Siiani on õnnestunu seda ka majandada. Siiski on kõigil  seal tegutsetud aastatel  räägitud ka uuest kirikust nii koguduses kui ka linnlaste vahel. Olulisimaks piduriks on olnud siiski raha, mida selleks lihtsalt ei ole. Koguduse sissetulekud piirduvad annetustega (ka kasutatud riided, mida on meil luba ka müüa, on annetatud).
Nüüd on asjalood veidi muutunud. Jõulukingina on Riigikogu liikme Aivar Kokka eestvedamisel lubatud kiriku projekteerimiseks vajaminev raha. Nägemused uuest kirikust vana veetorni alal, mis kuulub kogudusele juba 18 aastat (1997.a.) on ahvatlevalt mitmekesised ja lootustandvad.  Seda just tänapäevaste ehitusmaterjalide ja uute energiakasutuste juures. Olemasolev veetorn ja selle ümer olev ilus park annavad palju erilisi võimalusi. Eriti kui ka linn on huvitatud suuremast kontsertsaalist ja mitmetest muudest tegevustest, mida saaks koguduse juures teha.
Koguduse poolt on esimesed sammud tehtud: on avatud arve SEB pangas annetuste kogumiseks - EE 601010220239609220, ja esimesed annetusedki laekunud.
Ees seisab palju kohtumisi, arutelusid, korraldamist, taotlusi, organiseerimist ja kõigi huvitatute head tahet. Loodame Jõgeva linna ja selle ümbruse inimeste mõistvale suhtumisele ja abile.  Püüame olulise info oma blogilehele üles panna (http://jogevakogudus.blogspot.com/).