Sõbrad ja toetajad

Head lugejad! 
Kogudus on väga tänulik kõigile toetajatele ja annetajatele!
Raske on suurimaid ja olulisimaid välja tuua. Meil on olnud alates koguduse loomisest toetajate hulgas väga palju häid ja hoolivaid inimesi, asutusi, ettevõtteid, organisatsioone.
Alustades  Eesti  Vabariigi valitsusest Mai Treiali abi ja eestkostega, EELK Konsistooriumist, Tartu praostkonnast, Jõgeva Linnavalitsusest, Jõgeva Vallavalitsusest. Abistajateks on olnud mitmed välismaised kogudused, eelkõige sõpruskogudus Soomes - Renkos, Rootsi kogudused Engöpingis, Karlstadis - Vesterstrandi kogudus, Tillige kogudus, sõbrad Saksamaal Lüneburgis. Algkapitali kirikla remondiks saime Eenok ja Markus Haameri abiga Taanist.
Abi oleme saanud organisatsioonidelt: Gustav Adolf Werk'i fond (Saksamaalt), "Auttavat Kädet" eesotsas Olli Torkkeliga Soomest, Kultuurkapital, Avatud Eesti Fond, Hasartmängufond.
Meid on toetanud mitmed ümbruskonna asutused nagu Valmeko, Siimel, Jõgeva Kultuurikeskus, Jõgeva postkontor, Jõgeva SAJ, ajaleht Vooremaa jt. Annetajateks ja abilisteks on olnud paljud üksikisikud, eriti tänulikud oleme Aivar Kokkale, kelle abi on olnud märkimisväärne nii kamina ehitusel, päikesepatareide paigaldamisel, piirdeaiaaia uuendamisel, sisemistel remonditöödel jne.

Tänulikud oleme kõigile koguduse liikmetele, kes oma suuremate ja väiksemate (aga väga oluliste) annetustega on toetanud kõiki koguduse ettevõtmisi. Suur abi on olnud kõigist töötegijatest kiriku juures. Ka eestpalve on tegu ja tihti sama tähtis kui kätega tehtu.
Suur tänu kõigile!

Jõgeva koguduse sõpruskogudus on Renko kogudus Soomes


Teisel advendipühapäeval 2013 olid külas sõbrad Renkost - Maija-Liisa ja Ilpo. Nad käivad Jõgeval tihti ja ikka on neil kaasas ka sõprade poolt kokku kogutud annetus ja saadetis kasutatud esemetega, mis lähevad koguduse "leiupoodi" väikese tasu eest müüki, et koguduse tegevust toetada. Sellel aastal (2014) on Maija-Liisa jõulupudruga samuti tulemas.
Nii oli, kahjuks on Ilpo ja Maija-Liisa nüüd teises, loodame, et paremas ilmas. Loodame ka koostöö jätkamisele Renkoga uutes oludes.


Sõprussidemed Renko kogudusega.

Esimene EELK Jõgeva koguduse juhatuse esimehe (S. Kalev) kiri Renkosse on saadetud 10.septembril 1997.a. Adresseeritud õpetaja Seppo Laaksile. Kirjavahetus jätkus 1998. aastal ja edasi 1999.a. uue õpetaja Petri Hiltuneniga, kui algasid mõttevahetused ametliku sõpruslepingu sõlmimiseks kahe koguduse vahel (sellekohane esimene kiri 07.01.1999.a.). Sõprussuhted ja Renko koguduse poolne abi jätkus õpetaja Soili Juntumaa ajal ja tema pensionile siirdumise järel Heikki Toivioga. 2014.aastast millal Renko kogudus on ka ühendatud Hämenlinna koguduse alla. Uus õpetaja ja Renko koguduse liikmed on kinnitanud, et sõprussidemed selletõttu ei katke ja nad tahavad ka edaspidi Jõgeva kogudust aidata.
Jõgeva koguduse esindajate – õpetaja Rene Alberi, juhatuse esimees Saima Kalevi ja esimehe asetäitja Anne Veinmanni esimene külaskäik Renkosse toimus 1999.a. septembri lõpus. Peale seda on mõlema koguduse suuremad ja väiksemad grupid eesotsas õpetajatega ja koguduse töötegijatega teineteisel palju kordi külas käinud. Ka Jõgeva koguduse õpetaja (alates 2004.a.)  Valdo Reimann Soomes.
Renko koguduse sõprade peamiste esindajatena on meid alates 2000.a. suvest külastanud, mitmeid kordi aastas, Maija-Liisa Stahl ja tema abikaasa Ilpo Toivonen, alati suurte annetuste ja kingitustega Renko koguduse liikmete poolt. Annetatud kasutatud esemeid, mida nad kogunud ja toonud, on meil olnud luba müüa väikese tasu eest ja saadud vahendeid kasutada kogudusetöö korraldamisel. Sõprade abiga oleme saanud paigaldada kogudusemajale uue katuse,  õhksoojuspumba, remontida kõrvalhoonet, lammutada vana - ja ehitada uue kamina  ja korraldada palju muid väiksemaid aga olulisi asju koguduses. Järgmiseks on lootus nende abiga remontida orel ja ehitada uus piirdeaed.
Iga aasta neljanda advendi paiku on Maija-Liisa ja Ilpo käinud pakkumas riisiputru kisselliga, mis on soome jõulukomme. Peale jumalateenistust on nad jaganud putru ja kingitusi. Kahjuks ei ole enam meile oodata Ilpot, kes lahkus Rahumaale 04.08.2014.a.  kuid ta on jätkuvalt meie südametes hea, armastava ja hooliva sõbrana. Tema panus Jõgeva koguduse abistamisel on olnud tohutu ja hindamatu. Ta annetas isegi oma juubeliks kingituseks saadud raha Jõgeva kogudusetöö heaks.
Väsimatu, Maija-Liisa on vapralt jätkamas. Nii suur tänu kui meie kogudusel temale oleks üle anda, ei mahu kohe kusagile mujale ära kui vaid südametesse! Jätkame tänu - ja eestpalveid!

Mija-Liisat ja Ilpot on tänatud ka Jõgeva maavanema ja Jõgeva linna poolt tänu- ja aukirjadega.

Nagu eespool öeldud on  nüüd Jumal nad mõlemad enda juurde kutsunud. Jumala rahu olgu nendega.