neljapäev, 19. mai 2016

KOLMAINUPÜHA Jumalateenistus

22.mail KOLMAINUPÜHA Jumalateenistus armulauaga kell 11
Teenib õpetaja Tiit Maasikmäe

MEELDETULETUSEKS::
Piiblitunnid toimuvad neljapäeviti kell 17:15
Õpetaja kõnetunnid on reedeti kell 11 -15
(välja arvatud kui õpetaja on seotud oma õpingutega, siis antakse eelnevalt teada).
Kui soovid hingehoidlikku vestlust või tahad õpetajaga rääkida, palun lepi telefoniga eelnevalt aeg kokku: diakon Tiit Maasikmäe 5026359

Head sõbrad! Koguduse teateid, mitmesugust infot meie tegemistest, fotosid jne. saate vaadata ka meie blogilehelt -jogevakogudus.blogspot.com . Leht täieneb aegajalt. Meeldivate kohtumisteni!