teisipäev, 26. aprill 2016

Teenistused mais ja teateid

1. mai 11:00     diakon Tiit Maasikmäe

8. mai 11:00     õp. Georg Glaase

15. mai 11:00   1. Nelipüha teenistus,
                          diakon Tiit Maasikmäe,  armulaud

22. mai 11:00    Kolmainupüha Jumalateenistus, aemulaud                         diakon Tiit Maasikmäe

29. mai             diakon Tiit Maasikmäe, armulaud


Teateid:

Piiblitund neljapäeviti algusega kl 17:15
(12. mail ei toimu piiblitundi)

Õp. Maasikmäe kõnetunnid reedeti kell 11 - 15
(13. mail  kõnetundi ei toimu)


7. mail toimub talgupäev algusega kl 10:00

Turu tn 2A, maa-alal, kuhu on planeeritud ehitada uus kirikuhoone