teisipäev, 2. detsember 2014

Sõbrad on meid jälle aidanud


24. novembri hommikul kogunes Jõgeva kiriku juurde tore hulk inimesi. Oli koguduse liikmeid ja sõpru linnast ning mujaltki. Olime saanud varuda Renko sõprade, Aivar Koka ja Valmeko abiga, eesotsas Raul Tauliga uut piirdeaia materjali. Kuna osa vanast piirdeaiast oli juba päris õnnetus seisus, siis tuli see maha võtta ja uuega asendada. Päris eluaegseid aiameistreid kogunenute hulgas ei olnud, siis võttis planeerimine ja tööjaotus üks jagu aega, aga Aivar Koka eestvõtmisel hakkas töö varsti üsna ladusalt laabuma.
Kuna talvepäev on lühike ja ilm oli üsna külm, siis ei saanud kogu varutud materjali paika panna, aga see mis tehtud, sai ilus.  Tegutsemas oli vahelduva eduga paarikümne inimese ringis, nii kuidas keegi sai olla.
Lõpetuseks söödi koos talgusuppi ja kooki, kohvi.
Kuna koguduses kasutatav raha sõltub vaid liikmeannetustest ja vabatahtlikest annetajatest, aeg ajalt ka Jõgeva linna ja – valla abist, jätkame aia uuendamist ja ka muid töid kiriku juures nii, kuidas võimalused lubavad. Möödakäiatelt kuulsime küll hulga häid soovitusi ja ettepanekuid, nagu et – lammutaga ometi need korstnad, kirikutel ei ole ju korstnaid, ehitage ikka torn ka, või et ehitage ikka päris kirik, kaua te selles lasteaias olete. Kahjuks praegune seis ei võimalda midagi nii suurt ette võtta. Meie oleme õnnelikud, et meil on seegi väike soe maja, mida me ka koguduse liikmete ja  sõprade abiga suudame majandada. Iga päev on keegi vabatahtlikest kas kasutatud esemete müügiga või koristamisega tegevuses. Kiriku ja koguduse alus on ikka inimesed. Aitäh kõigile! Ilusat jõuluootust!