pühapäev, 5. oktoober 2014

Külalised Renkost


2000.a. suvest on koguduse suurteks abistajateks ja tihedateks külalisteks olnud Maija-Liisa Stahl ja Ilpo Toivonen. Seekord oli esimene, kus ei olnud külalistega kaasas Ilpot, kes lahkus Rahumaale 04. augustil käesoleval aastal, aga ta on meie südametes armastava ja hooliva sõbrana edasi. Väsimatu ja vapper Maij-Liisa aga on koos teiste Renko koguduse liikmetega jätkamas sõprussidemete hoidmist ja meie koguduse abistamist. Viimaselgi korral tõid nad suure toetuse, mida saame kasutada oreli remondiks ja uue piirdeaia tegamiseks. Esimest korda oli külas Renko koguduse uus õpetaja Heikki Toivio, Külas oli ka meie pikkaaegne sõber ja abiline Renko koguduse diakon Timo Heikka.